Kategoriarkiv: English

Rapport: Dyrt att stänga ute papperslösa från vården i Sverige

Att erbjuda tidig och förebyggande vård innebär mindre lidande för den enskilda patienten och lägre kostnader för samhället jämfört med endast ge akutvård när tillståndet försämrats. Det kanske är själv klart för de flesta, men ändå hörs ibland uppfattningen att vård för papperslösa på lika villkor som för övriga invånare skulle bli för dyrt. EU:s Fundamental Rights Agency (FRA) bidrar med kunskap i frågan genom den nyligen publicerade rapporten Cost of exklusion from healthcare – The case of emigrants in an irregular situation, där man valt att titta närmare på exemplen vård för högt blodtryck och mödrahälsovård för papperslösa i Sverige, Tyskland och Grekland.

fra-2015-cost-healthcare_en

Nyhetsbrev från PICUM

”We send you the latest PICUM Quarterly for the period April to June 2015. Please click here to view the Quarterly. Please accept our apologies for the delayed sending of this edition which is due to a technical failure in our database system.”

Nov 2013 -The opinion of the Swedish Health-Care Professions regarding the concept of “treatment that cannot be deferred -2013 – uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” översatt till engelska.

Diskussionen om begreppet vård som inte kan anstå har lett till bl.a. ett par ställningstaganden av Sveriges vårdprofessioner. Ett var skrivet till stöd för Socialstyrelsens utredning av begreppet i november 2013. Vi översatte sedan texten till engelska för en vidare diskussion i PICUM, på EU-nivå, där frågan var aktuell
Nov 2013 -The opinion of the Swedish Health-Care Professions regarding the concept of “treatment that cannot be deferred”22TheOpinionof22HealthProf131125