Kategoriarkiv: Forskning

Rapport: Dyrt att stänga ute papperslösa från vården i Sverige

Att erbjuda tidig och förebyggande vård innebär mindre lidande för den enskilda patienten och lägre kostnader för samhället jämfört med endast ge akutvård när tillståndet försämrats. Det kanske är själv klart för de flesta, men ändå hörs ibland uppfattningen att vård för papperslösa på lika villkor som för övriga invånare skulle bli för dyrt. EU:s Fundamental Rights Agency (FRA) bidrar med kunskap i frågan genom den nyligen publicerade rapporten Cost of exklusion from healthcare – The case of emigrants in an irregular situation, där man valt att titta närmare på exemplen vård för högt blodtryck och mödrahälsovård för papperslösa i Sverige, Tyskland och Grekland.

fra-2015-cost-healthcare_en

Läkartidningen 150729 – Inte ovanligt med PTSD bland Vietnamveteraner 40 år efter kriget

Individer kan vara drabbade av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under mycket lång tid, till och med flera decennier efter den traumatiska händelsen. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA (Journal of american medical association) psychiatry. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/07/Inte-ovanligt-med-PTSD-bland-Vietnamveteraner-40-ar-efter-att-kriget-tog-slut/?id=25143

Malmö högskola uppsats 150611 – Personer som riskerar deportering känner sig behandlade som kriminella

FORSKNING. I forskningsprojektet ”Migrants’ experiences of forced return” har Daniela DeBono, Sofia Rönnqvist och Karin Magnusson intervjuat migranter som sökt asyl i Sverige men fått avslag och beslut om avvisning. De berättar om upplevelsen att bli behandlad som en kriminell utan att ha begått brott, och de psykosociala effekterna av att leva i limbo. – Det här är en grupp som vi aldrig pratar med, aldrig lyssnar på… I undersökningen ingår 25 flyktingars berättelser om upplevelserna av att söka asyl och få avslag, av tiden i förvar i Sverige, och i några fall om erfarenheterna av att återvända till landet de lämnat. Det handlar om hur deporteringsprocessen uppfattas av dem som möter den, och vad det innebär ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv. I studien ingår också intervjuer med personer som arbetar med avvisningsfrågor.
http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2015/Personer-som-riskerar-deportering-kanner-sig-behandlade-som-kriminella/

Local Reactions to Global Problems: Undocumented Immigrants and Social Work, 2014

Jönsson, J H. (2014). Local Reactions to Global Problems: Undocumented Immigrants and Social Work. British Journal of Social Work, 44(1), 35-52. This study examines the tensions between the Global Statements of Ethical Principles of Social Work influenced by the Universal Declarations of Human Rights and related international conventions and the social work practices with undocumented immigrants in Sweden.
http://bjsw.oxfordjournals.org/content/44/suppl_1/i35

Papperslösa arbetsmigranter lever i extrem utsatthet i Sverige

2013-10-08 Artikel från Riksbankens Jubileumsfond Det finns väldigt få skyddsnät för odokumenterade migranter som jobbar i Sverige. Civilsamhället erbjuder mindre hjälp än i många länder. Intressekonflikter med facken förekommer och många arbetsgivare utnyttjar papperslösa. — De är extremt utsatta för godtyckligheten hos arbetsgivare, säger forskaren Heidi Moksnes. http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/papperslosaarbetsmigranterleveriextremutsatthetisverige.5.756f15af1419605e1a86b.html 

Kartläggning nov 2012 om kartläggning av "utrikesfödda hemlösa personer"

Denna kartläggning av utrikesfödda hemlösa personer baseras på uppgifter från kommuner, organisationer, kyrkor, polisen och andra myndigheter. De fördjupande uppgifter som beskriver personernas situation samlades in under ett mätdygn den 29 november 2012. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-3 
Åtta av tio hemlösa EU-migranter i Sverige är män. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn. De är här för att söka arbete, men blir snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/nykartlaggningavhemloshetblandeu-migranter