Hamiltonseminariet 25 sept 2015 Ersta Sköndal – Tema Etik och migration.

Det årligen återkommande Hamiltonseminariet behandlar i år en ytterst angelägen fråga, etik och migration. Idag är ca 60 miljoner människor på flykt undan krig, politisk förföljelse och diskriminering i olika former. Detta är den mest dramatiska flyktingsituationen sedan slutet av andra världskriget. http://www.esh.se/hamilton