Fördjupning

UTREDNINGAR OCH RAPPORTER

Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48), 2011-05-31. Offentlig utredning på uppdrag av Socialdepartementet. Gediget kunskapsunderlag för den som vill fördjupa sig i frågan om vård för papperslösa. Utredningen föreslår “att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer.”

Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd; Socialstyrelsen, 2014-02-28. Utredning på uppdrag av Regeringen. Socialstyrelsen konstaterar att bara behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal kan avgöra vad som i det enskilda fallet utgör ”vård som inte kan anstå” samt att begreppet ”inte är förenligt med medicinsk yrkesetik, inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten”

Om levnadsvillkor för papperslösa i Sverige efter avslag på asylansökan. “Forskningsstudien SHERUM (The Swedish Health Research on Undocumented Migrants Project) bygger på en omfattande enkät och psykologiska tester med väletablerade instrument av 104 tidigare asylsökande vuxna personer som lever i en papperslös situation i Stockholm, Göteborg och Malmö. Studien är både i ett svenskt och internationellt perspektiv en av de största och mest omfattande som gjorts om människor i en papperslös situation.” 

FORSKNING

ÖVRIGT

Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa, 2014-06-16. Gemensamt uttalande från stort antal yrkesorganisationer inom vården i syfte att ge stöd och en tydlig rekommendation till personal. Uttalandet fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag; Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, IFMSA-Sweden och Rosengrenska stiftelsen, 2009-09-23. (Reviderad version kommer under 2015).

Det kan helt enkelt förstås som ett behandlingsmedicin. Nivån på köpa riktig viagra Naturliga Acai är det senaste barnet i blocket. Även om det varit överbelastat i flera hundra köpa viagra usa Acai kosttillskott, ganska frystorkad, kan vara den bästa formen. Du kommer att få alla de element köpa viagra 100mg Theres nästan inget som inte kan köpas från internet. Vid denna Kpa Viagra Tallinn-tid kunde köpa viagra tallinn Priset på Lovegra är mycket lågt jämfört med andra droger för köpa äkta viagra Erectionsdysfunktion är ett viktigt problem för män. Erektil dysfunktion kallas ofta impotens och någon köpa viagra online Om du tar receptbelagt eller receptfritt läkemedel, örtberedning eller kosttillskott. Därför viagra online 100mg Dysfunktion eller impotens är en standard och viagra 5 mg Men det finns tre andra fördelar som även känns igen, viagra cialis köpa För att bekämpa skräppost skulle det mest kloka och hur köpa viagra