Nyhetsbrev Maj 2022

“Jag minns Birgittas glödande ögon och positiva energi från mina tidiga år på mottagningen. Hon är verkligen en av de som gett mycket till Rosengrenska.”  

Rosengrenska har nåtts av det sorgliga beskedet om Birgittas bortgång. 

Birgitta var en trogen anhängare av Rosengrenskas arbete och även på egen hand tog hon hand om människor på flykt och gjorde fantastiska insatser för många. Birgitta själv kom som flykting från Tyskland och berörde starkt när hon med stort mod berättade vad hon själv gått igenom. Birgitta erbjöd glädje, gemenskap och kunskap i sitt engagemang. För henne var meningen med livet att hjälpa barn och att ge hopp åt ungdomar på sina föreläsningar i kyrkor och skolor.

I maj månads nyhetsbrev får vi även en uppdatering gällande mottagandet av flyktingar från Ukraina, om vaccineringsgraden hos besökare på Rosengrenskas mottagning, lästips om ensamkommande flickor, lite hopp om kommande aktiviteter för aktiva volontärer och mycket mer. Så missa inte månadens nyhetsbrev.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2022/05/Nyhetsbrev-Maj-2022.pdf

Juridisk uppdatering 5/5 18.00

JURIDISK UPPDATERING

Nu på torsdag den 5 maj klockan 18.00

Välkommen till ytterligare ett kostnadsfritt online-seminarium med Rosengrenska!

Rosengrenska har bjudit in advokat Tomas Fridh från Fridh Advokatbyrå till en uppdatering och ett samtal om aktuella frågor inom svensk asylrätt. Tomas kommer lyfta aktuella ämnen som exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd, regleringen av ömmande omständigheter, Afghanistan, Ukraina med mer. Det kommer också finnas tillfälle för frågor. Vi ses nu på torsdag den 5 maj 2022, klockan 18.00-19.00!

Till seminariet

Välkommen!

Nyhetsbrev April 2022

I april månads nyhetsbrev kan man läsa om vad flyktingar från Ukraina har för rätt till vård i Sverige, vi länkar också till Västra Götalandsregionens bild- och metodstöd till dig i vården som kommer i kontakt med dessa personer. Ingen människa är illegal bjuder in till ett lite försenat 20-årsjubileum, den 23 april, Rosengrenska bjuder in till en juridisk uppdatering den 5 maj och du får flera lästips.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2022/04/Nyhetsbrev-april-2022.pdf

Online-seminarium på tisdag och RFSU

Rosengrenska stiftelsen tilldelas RFSU-priset 2021! Läs nyhetsbrevet för mer information.

Missa inte online-seminariet på tisdag den 14 december klockan 19.00.

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN

– Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.

Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. I boken “Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och domstolarna som de enorma insatser som gjorts – och görs – av civilsamhället.

Klicka här för att komma till seminariet!

Medarrangör: Sensus studieförbund

Rosengrenska önskar er alla en god jul! ❤

https://docs.google.com/document/d/1BQRKdoNE0RxCb09VFxvWDRHs3QfL-SxGmppvpAoWR6g/edit

Matnyttigt nyhetsbrev

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om tidigare och kommande online-seminarium, du finner flera intressanta lästips och får matnyttig information om vaccination för svårnådda grupper. Du får också ta del av både migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande angående situationen i Afghanistan och en kommentar till detta. Sist men inte minst, informera dig om Rosengrenskas mottagnings öppettider över julhelgen!

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/12/Nb-dec-2021.pdf

Online-seminarium på onsdag

Den papperslösa barndomens politik!

Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och “utsattheter” används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro. Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, från Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) (mimy-project.eu)

Välkommen! Nu på onsdag den 17/11, 19.00.

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

Klicka här för mer information!

Nyhetsbrev och föreläsningar

Läs senaste nyhetsbrevet och planera in ditt deltagande på de två kommande föreläsningarna!

Den 17 november träffar vi Jacob Lind på ett digitalt seminarium vid namnet “Den papperslösa barndomens politik” och den 14 december träffar vi Ingrid Eckerman från Skyddsvärnet som kommer samtala med Rosengrenskas Henry Ascher under rubriken “Den onödiga flyktingkrisen”.

s här!

Om HBTQI-flyktingar och rättsäkerhet

Referat från Aino Gröndals seminarium


Den 7 oktober presenterade asylrättsjuristen Aino Gröndal från RFSL resultaten från den utredning hon genomfört av hur Migrationsverket och Migrationsdomstolen behandlar asylansökningar då grunden är förföljelse på grund av att personen tillhör HBTQI-gruppen. Hon har gått igenom de ärenden som fått avslag för att undersöka skälen till det.

Anledningen till att hon gjorde utredningen var att detta är en grupp som efter 2015 fått allt svårare att få rätt till asyl. Det som innan dess mest var formalia har sedan 2015 blivit allt svårare och det är en upplevelse både hon och andra asylrättsjurister upplevt. Så utredningens syfte var varför, hur har hanteringen från myndigheterna ändrats och är det i enlighet med svensk och internationell lag?

Hon började med att berätta att förföljelse av dessa grupper är väldigt vanligt i världen och det är både staten men även familjer och närmaste omgivning som kan stå för förföljelsen. Väldigt få söker för att de har en risk för förföljelse utan de söker för att de utsatts för det vilket gör det viktigt att de snabbt får vård och juridiskt stöd när de söker asyl. Många undviker att berätta att de är HBTQI-personer då deras erfarenhet är att de behandlas dåligt om de uppger det samtidigt som migrationsmyndigheterna kräver det. Att i efterhand uppge att de var förföljda av den anledningen minskar trovärdigheten hos myndigheterna vilket är ett av problemen med asylrätten för denna grupp.

Att man tillhör någon av grupperna HBTQI är inget som går att mäta utan det måste göras ”trovärdigt och tillförlitligt”. Det är myndigheterna själva som utformat hur detta skall gå till och vad som krävs och det första problem som då uppstår är när dessa krav inte stämmer med den asylsökandens egna erfarenheter. De skall kunna redogöra för en ”inre process” som lett fram till at de fått självinsikt, men detta är långt ifrån självklart bland de sökande. Kan de inte redogöra för en sådan process minskar deras chans till asyl drastiskt. Vidare har myndigheterna i många fall egna definitioner som de ger stor vikt i beredningen som vad sexuell läggning är och hur det kopplas till sexuell praktik. Att leva i ett homosexuellt förhållande ser inte myndigheterna som ett bevis för att du är homosexuell till exempel. Ytterligare exempel på hur myndigheterna skapar egna kriterier är att om personen tagit en risk så kan det inte vara någon kraftigare förföljelse och då behöver inte personen asyl. Så om du haft ett samlag i en bil så måste du förstått att det fanns en risk att bli påkommen och då måste du ha bedömt att det inte fanns någon risk med att du skulle drabbas av förföljelse efteråt. Hon fortsatte att visa på andra sätt som man försvårat för gruppen att få asyl och att man gått så långt att man både bryter mot både svensk och internationell rättspraxis. Ett sådant flagrant tillfälle är när personen först i ett sent skede medger att de är HBTQI och att det är därför de söker om asyl. Bara 9 % av de som anger det sent får asyl trots att förföljelser på grund av HBTQI-skäl är asyl-grundande. Ett annat ”olagligt” sätt är att de får avslag med motiveringen att de kan ju dölja sin grund för förföljelse, ett så kallad diskretionskrav.

Timmen gick snabbt men för er som är intresserade skall vi försöka publicera en inspelad version av seminariet. Missade ni det så rekommenderar jag verkligen er att se den för Aino är en inspirerande föreläsare trots det deprimerande ämnet.

Torgny Alstad

Rosengrenska Stiftelsens styrelsen

AVSLAGSMOTIVERINGAR I HBTQI-ASYLÄRENDEN – En rättsutredning av Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens prövning av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Bilaga: Statistik över avslagsmotiveringar i HBTQI-asylärenden

Kontaktuppgifter

aino.grondahl@rfsl.se

0761-656 612