Debatt: ”Flyktingar måste kunna få traumavård i hela landet”

”Flyktingmottagande. Rätt vård och behandling är en del av en ansvarstagande integrationspolitik. När flyktingar nu ska placeras i hela landet är det nödvändigt att regeringen säkerställer att det finns en jämlik tillgång till traumabehandling, vilket inte är fallet i alla kommuner i dag, skriver verksamhetschefer med flera inom traumavården.” http://www.dagenssamhalle.se/debatt/flyktingar-maste-kunna-fa-traumavard-i-hela-landet-18732