Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap informerar

Det här gör samhället. Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige.” Läs mer här.
Myndigheternas ansvar för transitflyktingar. Här hittar du information om hur samhällets ansvar ser ut när det gäller så kallade ”transitflyktingar”, alltså de som befinner sig i Sverige på väg till andra länder för att söka asyl. (…) Alla som befinner sig i landet har rätt till en viss sjukvård. Detta gäller både för asylsökande och de som befinner sig i landet illegalt.” Läs mer här.