Kategoriarkiv: Lärare

Skolverket om utbildning för papperslösa elever

Skolverket har utgivit material om hur papperslösa elevers rätt till utbildning kan tillgodoses. Du hittar materialet här.

tumnagel

”Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning. Barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallat papperslösa, har rätt till utbildning. Det här materialet handlar om hur denna rättighet kan tillgodoses och hur du kan bidra till att de får en trygg och väl fungerande utbildning. Barn som är papperslösa har rätt att gå i skolan. Den rätten kan spela en väsentlig roll för deras hälsa och utveckling. Ett syfte med det här stödmaterialet är att informera om dessa barns rätt till utbildning och att öka kunskapen om sådant som kan påverka deras situation i skolan. Det ger också stöd för att skapa riktlinjer och rutiner för arbetet med elever som är papperslösa och exempel på hur man kan hantera olika situationer som kan uppstå. Stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som är papperslösa och till dig som är huvudman för en skola och ansvarar för att dessa elever får den utbildning de har rätt till.”

artikel om gömda barn i skolan ur Skolhälsovård; Gothia Förlag

ur tidskriften skolhälsovård, Gothia förlag, en artikel om gömda barn i skolan av Heny Ascher och Anne Sjögren. http://www.gothiaforlag.se/gothia/upload/files/digitala_bilagor/Gomda_barn_i_skolan_Anne_Sjogren_Henry_Ascher.pdf 
samt berättelser av 2 ungdomar som berättar om sin tid som gömda 
http://www.gothiaforlag.se/gothia/upload/files/digitala_bilagor/Tva_berattelser_Cajsa_Malmstrom.pdf 

ALL UNDERVISNING FÖRMEDLAS ALLA ÅLDRAR

Ja, så ville hon ha rubriken, läraren Ann Christensen , som skall försöka förmedla lärar/elev-kontakterna via Rosengrenska. 
henne når ni via: 
a.ch@telia.com 
 
Rosengrenska har ju annars en strängt medicinsk inriktning, men vi inser att skolan är direkt livräddande för barnen. 
Det är ju en mänsklig rättighet, och inskrivet i Barnkonventionen att barn har rätt till sin skola. 
Nu talas det om att det skall bli möjligt, och därmed finansierat att även gömda barn skall kunna gå i skola i Sverige. Äntligen ! 
Då tyckte vi i Rosengrenska att det var dags att ta detta som ett löfte, på allvar och se till att de barn som vågar och vill, kan slussas in i skolan och få en skjuts att läsa ifatt. Många av dem kanske nu också får stanna i och med möjligheten till ny prövning, och skall börja en vanlig skolgång så småningom, utan att ens leva gömda. 
Därför har vi öppnat denna lärar-möjligheten genom Rosengrenska, som ett komplement. 
 
Det största arbetet är gjort av den vanliga svenska skolan sedan lång tid. Rektorer och lärare har satt Barnkonventionen högre än Skolverket och välkomnat många gömda barn i skolan. Främst har det varit på grundskolan, men också på gymnasiet. Den insatsen är verkligen hjärtevärmande. 
Det är ofta skolor i utsatta områden, som tagit till sig några ungar till, utan finansiering. 
 
Det initiativ som nu tas via Rosengrenska gäller undervisning också i andra åldrar än grundskolan… 
”ALL UNDERVISNING FÖRMEDLAS ALLA ÅLDRAR”… så vi får se hur det går… 
vi får leta oss fram, som vi gjort med den medicinska frågan. 
mvh 
anne sjögren 
0705 75 34 15 
Rosengrenska