Kategoriarkiv: På gång

MR-dagarna i Göteborg 8-10 november

Mänskliga rättighetsdagarna – Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Årets tema är ”Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt” och konferensen äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i Göteborg. Programmet söndagen 8 november äger rum på Världskulturmuséet, då hela programmet är kostnadsfritt. Mer information här: mrdagarna.nu

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap informerar

Det här gör samhället. Svenska myndigheter samarbetar intensivt på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett samlat ansvar för att gemensamt ta hand om de ökande antal flyktingar som anländer till Sverige.” Läs mer här.
Myndigheternas ansvar för transitflyktingar. Här hittar du information om hur samhällets ansvar ser ut när det gäller så kallade ”transitflyktingar”, alltså de som befinner sig i Sverige på väg till andra länder för att söka asyl. (…) Alla som befinner sig i landet har rätt till en viss sjukvård. Detta gäller både för asylsökande och de som befinner sig i landet illegalt.” Läs mer här.

Göteborgs Stad: Stadens insatser i flyktingmottagandet

”Under hösten har Göteborgs Stad fått ett utökat ansvar som ankomstkommun.  I det extraordinära läge som vi alla befinner oss i, är Göteborgs Stad också mer närvarande ute på de platser dit de nyanlända flyktingarna först kommer. Kommunens roll är att vägleda, hänvisa och informera. När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag.”

Här finns mer information från Göteborgs stad om stadens insatser i flyktingmottagandet.

1-2 oktober 2015 konferens i Göteborg om utsatta EU-medborgare

Rosengrenska/Röda Korset arbetar med vård för papperslösa i dagsläget, men vi har många samtal om vård för också andra grupper, bl.a. en del av EU-medborgarna. Vi blir här inbjudna till konferens:
”Fattigdomen i gatubilden chockar oss. Många människor söker sig till Sverige i hopp om att skapa förutsättning för ett bättre liv, de allra mest utsatta är romer från Bulgarien och Rumänien. Med en utsatthet och en nöd vi inte sett på länge i vårt land, blir samverkan mellan det offentliga och det civila samhället helt nödvändig…
http://www.utsattaeumedborgare.se