Kategoriarkiv: Vi behöver nu

Vad vi behöver just nu

Rosengrenskas verksamhet bedrivs helt på ideell basis. Just nu söker vi fler frivilliga sjuksköterskor och psykologer (för bedömningssamtal). Om du är intresserad av att hjälpa till och vill veta mer, så hör av dig till vardformedling@rosengrenska.org.

Just nu är Rosengrenska i behov av mer pengar för att stödja papperslösas tillgång till vård. Det rör sig om kostnader för läkemedel, sjukvårdskostnader, tandvårdskostnader, glasögon och i speciella fall till sjukresor och mjölkersättning för spädbarn. Om du skulle vilja bidra ekonomiskt till vår verksamhet kan du göra det genom en överföring till vårt postgiro: Rosengrenska stiftelsen: 46 21 54-6.

Hösten 2013, vi behöver nu…

Den nya lagen 1 juli 2013 innebär ett nytt kapitel för de papperslösa. De skall få rätt till ”vård som inte kan anstå”. Vi vet inte riktigt hur detta kommer att fungera, men fortsätter vårt arbete med att hänvisa in till den vanliga vården, utvärdera, bevaka och stötta på olika sätt. Fortfarande behövs i alla fall: 
Frivilliga, volontärer hos oss, bl.a.: 
Psykiatriker, därför att det är en brist även för dem med alla siffror och rättigheter i Sverige. Dessutom fattas kunskap och tid, så vi behöver komplettera ett tag till. 
Tolkar i albanska, arabiska, persiska, romani, mongoliska… 
Saker: Vi får ofta frågan om vi vill ta emot mediciner, kläder, saker, leksaker m.m. 
Den nya lagen skall ge rätt till en del läkemedel, så vi hoppas att detta kommer att fungera, mot att de papperslösa kan betala 50 kronor, som asylsökande tidigare gjort. 
Därför har vi bestämt oss för att inte längre ta emot insamlade läkemedel. 
De papperslösa är ju i behov av … allt. 
Vi slår ett slag för hygienartiklar – om man inte har pengar unnar föräldrar sig inte schampo, dambindor etc i första hand, det blir mat till barnen och till ofta dyra hyror för lägenheter eller rum i andra hand… 
Pengar till vår verksamhet som vi bedriver tillsammans – Rosengrenska plusgiro 462154-6 eller Röda Korset BG 900-8004, ange koden 12404 så kommer det till vår verksamhet i Göteborg. 
Kläder och leksaker skänker Emmaus Björkå och Bergsjöns kyrka till de papperslösa. Vi ingår i det nätverket, ring oss om det finns bra gåvor eller då de papperslösa behver hjälp. mvh anne o my, sjuksköterskor 0704 066670 

Mediciner, hygienartiklar, blöjor m.m.

Som tidigare 
Smärtstillande som Alvedon, Ipren etc. 
Antibiotika – vanlig Kåvepenin etc 
Antidepressiva och andra psykofarmaka: t.ex. Zyprexa, Seroquel, Cipralex, Lyrica…  
Diabeteshjälpmedel+insulin 
Astma, luftvägs- inhalationsmedel. 
Minirin till barn som kissar på nätterna. 

Minirin och andra mediciner

Som vanligt behöver vi de vanligaste medicinerna mest… 
Smärtstillande och antibiotika, antidepressiv medicin m.m. 
Dessutom har vi nu ett behov av Minirin, medicin som barn får när de kissar i sängen. Vi har 2 syskon som är i behov av detta och det är väldigt dyrt. 
mvh anne, sjuksköterska 0704 066670 

Vi behöver i januari 2010

Nytt år och fortsatt önskemål om stöd: 
Pengar: Rosengrenska postgiro: 46 21 54 – 6 eller Röda Korsets ”Vård för papperslösa”: Plusgiro 900800-4 ange projektkod 423160/1200  
Mediciner: de vanliga mediciner vi människor behöver; Alvedon, Ipren, antibiotika av olika slag, magmediciner t.ex. Omeprazol, Lanzo, Losec, antidepressiva mediciner, Zyprexa, Lyrica, paroxetin, Nikotintuggummi, -plåster, p-piller, m.m.  
Specialmediciner: Cellcept (Mykofenolatmofetil) och Sandimmun (Ciklosporin) till en transplanterad patient samt Refib injektioner ( mot MS).  
Övrigt: blöjor, välling, barnvagn, mammakläder/ mvh anne 0704 066670  
 
Ni som erbjuder rum, bostad etc. ring i stället 
Ingen människa är Illegal. tel. 0704-377524 http://www.ingenillegal.org/lokalgrupper