Start

Papperslösa har rätt till vård!

Sedan 1 juli 2013 har papperslösa rätt till subventionerad vård, enligt ”Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd”. På denna hemsida hittar du:
Information för patienter
Information för vårdgivare
Mer information finns på landstingens hemsidor, t ex:
http://www.vgregion.se/asylenheten.

VEM ÄR PAPPERSLÖS? Papperslös är den som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här. I Lag 2013:407 benämns gruppen som ”utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning”.