Alla inlägg av Nora Amarin

ONLINE-SEMINARIUM 23/3

Om arbetet för personer i utsatthet under pågående pandemi – samtal mellan primärvård och tandvård

En verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården samtalar om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin.

Samtalet kretsar kring likheter och olikheter i de respektive verksamheternas erfarenheter, hur arbetet med utsatta grupper förändrats i och med pandemin, hinder och framgångsfaktorer i arbetet med personer i utsatthet & papperslöshet och mycket mer.  

23 mars 

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/64804782784?pwd=MU1WbkFZSU1wYzdmeFV2M2pGZ1IzUT09

Nyhetsbrev Mars 2021

I Nyhetsbrevet får vi bland annat ta del av en summeringen av online-seminariet om rätten till bostad och papperslösas boendesituation samt några tips om var du kan hitta information om covid-19 på flera språk. Vi informerar också om hur Rosengrenska anpassat sin mottagning till följd av den rådande pandemin och relaterade restriktioner.

I Nyhetsbrevet berättar vi också om kommande seminarium, 23/3, där en verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården kommer samtala om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin. Klicka på länken för att komma till nyhetsbrevet!

http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/03/NB-mars-2021-1.pdf

Online-seminarium 23/2

ONLINE-SEMINARIUM 

TISDAG 23/2

Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation. 

Matti Wirehag diskuterar sin pågående avhandling, Managing the homeless – the organization of housing services for the homeless in Sweden. Avhandlingen tar avstamp i frågor kring vem som har rätt till boendeinsatser via socialtjänsten och hur arbetet med boendeinsatser för bostadslösa är organiserat runt om i svenska kommuner. 

Diskussionen kommer även att fördjupa sig i frågan om papperslösas boendesituation, och deras rätt till insatser via socialtjänsten.

Matti Wirehag är doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.  

23 februari

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/68993341063

Julklappstips!

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen 

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen  handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer. I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. I 35 personliga betraktelser uttrycks oro och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020.

 Boken innehåller texter av bland annat Henry Asher, Pernilla Glaser och Astrid von Rosen.

Ett eventuellt ekonomiskt överskott av försäljningen av boken kommer gå till Rosengrenska stiftelsen.  https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=5585

Föreläsning online 28/11 m.m.

Missa inte föreläsningen den 28/11 där My Opperdoes, barnmorska intervjuas om papperslösa kvinnors upplevelser av vård och förlossning.

3/12 blir det online seminarium som kommer ta upp unga papperslösas hälsa, utbildning och och arbetsmarknad anordnat av projektet CAGE- Coming of age in exile.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i Rosengrenskas extra nyhetsbrev: http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2020/11/N.B-påminnelse-nov.pdf

Föreläsning online 29/10

OBS! Ny länk. För att titta på föreläsningen ska ni klicka på denna länk den 29/10. Länken kommer även uppdaterats på Rosengrenskas Facebook-sida.

Länk: https://gu-se.zoom.us/j/64084354751?pwd=NWVxc2gyZFU1WWpsOG14RmJncU55Zz09

Meeting ID: 640 8435 4751

Passcode: 620155

Länken finns även i Rosengrenskas extra nyhetsbrev i PDF:en nedan:

http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2020/10/Föreläsning-online-29_10.pdf

Välkomna!