Alla inlägg av Nora Amarin

Online-seminarium på tisdag och RFSU

Rosengrenska stiftelsen tilldelas RFSU-priset 2021! Läs nyhetsbrevet för mer information.

Missa inte online-seminariet på tisdag den 14 december klockan 19.00.

DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN

– Hur makthavarna skapade en kris för barn, ungdomar och civilsamhället

Ingrid Eckerman är pensionerad allmänläkare. År 2016 startade hon uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon är en av redaktörerna för den nyutkomna boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021. Här samtalar hon om den svenska asylprocessen med barnläkaren Henry Ascher från Rosengrenska stiftelsen i Göteborg.

Att ta del av ett asylärende är en omskakande upplevelse. Bilden av en rättssäker process där den asylsökande får stöd att lyfta fram sina asylskäl och dessa sedan insiktsfullt bedöms faller i bitar. Politikernas tal om ”människor utan asylskäl” och ett ”nej skall vara ett nej” framstår som en populistisk retorik utan verklighetsförankring. I detta politiserade spel är migrationsverket och migrationsdomstolarna de aktörer som möter de asylsökande och kommer att avgöra deras framtid. I boken “Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021” beskrivs såväl bristerna hos migrationsverket och domstolarna som de enorma insatser som gjorts – och görs – av civilsamhället.

Klicka här för att komma till seminariet!

Medarrangör: Sensus studieförbund

Rosengrenska önskar er alla en god jul! ❤

https://docs.google.com/document/d/1BQRKdoNE0RxCb09VFxvWDRHs3QfL-SxGmppvpAoWR6g/edit

Matnyttigt nyhetsbrev

I december månads nyhetsbrev kan du läsa om tidigare och kommande online-seminarium, du finner flera intressanta lästips och får matnyttig information om vaccination för svårnådda grupper. Du får också ta del av både migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande angående situationen i Afghanistan och en kommentar till detta. Sist men inte minst, informera dig om Rosengrenskas mottagnings öppettider över julhelgen!

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/12/Nb-dec-2021.pdf

Online-seminarium på onsdag

Den papperslösa barndomens politik!

Jacob Lind, projektforskare på Malmö Universitet, presenterar sin avhandling The politics of undocumented migrant childhoods: Agency, Rights, Vulnerability

Avhandlingen undersöker hur vardagen ser ut för barn och familjer som lever i papperslöshet och under ständigt hot om utvisning, och hur de påverkas av myndighetsbeslut och nationella politiska lagar. Specifikt studeras hur barns rättigheter och “utsattheter” används för att styra och kontrollera deras mobilitet och territoriella närvaro. Studien jämför situationen för barn i Malmö och Birmingham mellan 2014 och 2017.

Jacob Lind, från Malmö Universitet, är forskare inom projektet Horizon 2020 Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) (mimy-project.eu)

Välkommen! Nu på onsdag den 17/11, 19.00.

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

Klicka här för mer information!

Nyhetsbrev och föreläsningar

Läs senaste nyhetsbrevet och planera in ditt deltagande på de två kommande föreläsningarna!

Den 17 november träffar vi Jacob Lind på ett digitalt seminarium vid namnet “Den papperslösa barndomens politik” och den 14 december träffar vi Ingrid Eckerman från Skyddsvärnet som kommer samtala med Rosengrenskas Henry Ascher under rubriken “Den onödiga flyktingkrisen”.

s här!

BOKSLÄPP

 “DEN ONÖDIGA FLYKTINGKRISEN”

Välkommen på boksläpp av “Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021”!

När: 31 oktober, 13.00-16.00

Var: Sjömanskyrkan, Stigbergstorget, Amerikagatan 2.

Hur: Anmäl dig med namn och organisation till seminarium31okt@gmail.com senast 25/10. Seminariet är kostnadsfritt.

Boken är delar av civilsamhällets genomlysning av samhällets hantering av ”flyktingkrisen” 2015 och dess konsekvenser. Fler än 50 författare och illustratörer har tillsammans skapat 528 sidor med analyser och vittnesmål från civilsamhället och flyktingarna själva. 

Boken, liksom temanumret av Ordfront Magasin, köps bäst från Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar https://stottepelaren.se/.

Vill du ha boken som pdf-fil eller en tryckt bok som recensionsexemplar, hör av dig till info@onodigaflyktingkrisen.se. 

Läs mer på Facebook https://www.facebook.com/onodigaflyktingkrisen

För kontakt med bokens redaktörer: Ingrid Eckerman info@onodigaflyktingkrisen.se, 070 557 31 93 https://onodigaflyktingkrisen.se/För mer information och program: https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/09/10/kalendarium/

Nyhetsbrev Juni 2021

I senaste nyhetsbrevet bjuder Rosengrenska in till online-seminarium den 17 juni. Det står också att läsa om och länkas till en hel bok om Sveriges mottagande av människor på flykt, en avhandling om barn som lever i papperslöshet samt ett väl spritt nyligen publicerat forskarupprop som publicerats på GP Debatt.

Läs också uppdateringen om Rosengrenskas och våra samarbetsparters arbete med att tillhandahålla vaccinationer mot covid-19 till papperslösa och andra svårnådda grupper. I nyhetsbrevet informerar vi om mottagningens sommaruppehåll och om Rosengrenskas behov av att stärka ekonomin, något bland annat just du kan hjälpa till med genom att bli månadsgivare.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/06/Rosengrenskas-Nyhetsbrev-Juni-2021.pdf

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse  2020

Allmänt om stiftelsen

Stiftelsen är ideell och verkar för att ge papperslösa tillgång till offentligt finansierad vård på lika villkor som för övriga invånare i enlighet med medicinsk-etiska principer, samt sprider information och skapar debatt kring allas rätt till lika vård.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.


Främjande av ändamålet

Rosengrenska stiftelsen är ett frivilligt nätverk av vårdpersonal i Göteborg, som arbetar för vård på lika villkor för personer som befinner sig i en papperslös situation. Rosengrenska bildades 1998, efter att det uppmärksammats att flyktingar som fått avvisningsbesked och levde under jorden i Sverige, inte hade självklar och lika rätt till vård. Rosengrenska har sedan starten tre mål för verksamheten:

1.     Att avskaffa oss själva Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

2.     Att sprida kunskap Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

3.     Att erbjuda vård När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården. 

Rosengrenskas verksamhetsmål ligger i linje med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, yrkesetik inom vården, Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Klicka på länken för att komma till Rosengrenskas verksamhetsberättelse för 2020.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/05/Verksamhetsberattelse-2020.pdf