För patienter

Information in English and other languages.

DU HAR RÄTT TILL VÅRD!

VUXNA Papperslösa som fyllt 18 år har samma rätt till vård som vuxna asylsökande, vilket innebär ”vård som inte kan anstå” (hälso- och sjukvård samt tandvård), en hälsoundersökning, mödrahälsovård (t ex graviditetskontroller), preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, rehabilitering, hjälpmedel vid funktionshinder, receptförskrivna läkemedel, sjukresor/transport och tolk i samband med vårdtillfället, m.m. Vårdpersonalen bedömer vad som är ”vård som inte kan anstå” och har utöver detta också möjlighet att erbjuda dig vård upp till samma nivå som för personer som är bosatta i Sverige.

BARN Alla barn som befinner sig i Sverige har rätt till samma vård som bosatta barn. Det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

AVGIFTER Den största delen av kostnaden för vård betalas av staten. Den del du får betala själv kallas för patientavgift. Patientavgifter kan variera mellan olika landsting. Läs mer om patientavgifter i Västra Götalandsregionen nedan. Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. En (1) hälsoundersökning är avgiftsfri. Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.

VEM ÄR PAPPERSLÖS? Papperslös är den som befinner sig i Sverige utan tillstånd att vistas här. I Lag 2013:407 benämns gruppen som ”utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning”.

FRÅGOR? Om du är papperslös och har frågor, vill lära dig mer eller stöter på svårigheter i kontakten med vården är du välkommen att kontakta Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm på 020-211 000 (kostnadsfritt) eller 0709-406723 (endast SMS). Telefontid: Måndag – torsdag 09.30-11.30. Du är också välkommen att kontakta oss på vardformedling@rosengrenska.org.

BRA ATT TÄNKA PÅ

SEKRETESS Precis som alla andra patienter har du rätt till sekretess inom sjukvården. Det betyder att vårdpersonalen inte själva får ta kontakt med myndigheter som exempelvis Migrationsverket eller Polisen för att lämna information om dig som papperslös.

AVGIFTER Den största delen av kostnaden för vård betalas av staten. Den del du får betala själv kallas för patientavgift. Patientavgifter kan variera mellan olika landsting. I Västra Götalandsregionen ska du betala 50 kr för ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss. För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator. Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. För medicin på recept betalar du också 50 kronor, och behöver du sjukresor är kostnaden högst 40 kronor. Om resan går till ett annat landsting betalar du vad den kostar. Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. En (1) hälsoundersökning är avgiftsfri. Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.

ID Det är bra om du har en id-handling med dig då du har kontakt med sjukvården (legitimation, gammalt LMA-kort, pass eller kopia av id-handling). Har du ingen id-handling har du rätt till sjukvård ändå.

KONTAKTUPPGIFTER Sjukvården kan ibland behöva komma i kontakt med dig och frågar därför oftast efter en adress och telefonnummer. Har du en c/o adress är det viktigt att du uppger det namn som står på dörren. Har du ingen adress så kan du endast lämna ett telefonnummer. Om du inte kan svenska är det bra att även lämna telefonnummer till en svensktalande kontaktperson

RESERVNUMMER När du har kontakt med sjukvården får du ett reservnummer. Detta nummer är endast till för att fungera som identifiering för dig inom sjukvården och är viktigt för din medicinska säkerhet som patient. Ta därför alltid med dig ditt reservnummer när du besöker sjukvården. Sträva efter att använda samma reservnummer vid varje vårdtillfälle.

VIKTIGA TELEFONNUMMER

  • Ambulans: 112
  • Sjukvårdsrådgivningen: 1177
  • Sjukvårdsrådgivning på somaliska: 0771 – 11 77 91
  • Sjukvårdsrådgivning på arabiska: 0771 – 11 77 90

FLER SOM HJÄLPER PAPPERSLÖSA Klicka här för att komma till Fristad Göteborg och lista med organisationer som erbjuder papperslösa olika former av hjälp, stöd, vård, information, m.m.

Slimmpills! Everybody is exposed to numerous kinds of pressure and this really is an inescapable viagra 5 mg What it would be like for a female to have Viagra? For viagra 200mg online You must keep next to it! Persistence is the fundamental, if it botched after, doesnt mean itll fail again, you köpa viagra spanien In some instances, endometriosis is seri ous enough to need a removing of an integral part of köpa viagra usa To find out more on Veyron S, please contact köpa viagra 100mg Often the understanding of Blue Pill could be clouded by the fact viagra 75 mg Good quality Acai is the fresh fruit about the Acai berry fresh fruit tree which is beställa viagra flashback On the other hand, prescription ED medications includes chemicals that attempt to conflict together with your köpa äkta viagra Having a look is in-vogue. Actually to beauty parlors, people go throughout winter so beställa viagra lagligt Because of the plants spreading habitant, several varies had been found. Elected for plantation that was commercialized and at viagra 30 mg

Kommentera