Om oss

ROSENGRENSKA STIFTELSEN är ett frivillignätverk av vårdpersonal i Göteborg som erbjuder vård för papperslösa sedan 1998. Vi arbetar för att papperslösa skall få tillgång till vård på lika villkor som för övriga invånare, i enlighet med Sveriges människorättsliga åtaganden och yrkesetiska principer inom vården. Sedan 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad vård i Sverige, men i praktiken kvarstår betydande hinder. Vi erbjuder hjälp och stöd till papperslösa som möter svårigheter i kontakt med sjukvården. Några gånger per år inbjuder vi till föreläsningar. Vi samarbetar med många andra ideella organisationer, kyrkor, sjukvård m fl. Rosengrenska startades 1998 med tre mål för verksamheten:

AVSKAFFA OSS SJÄLVA Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

SPRIDA KUNSKAP Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

ERBJUDA VÅRD När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården.

Theres nästan inget som inte kan köpa viagra tallinn På receptbelagda sidan som var hälsorelaterade viagra mg Njut av din manlighet genom testosteronersättningsterapi. Med denna behandling viagra 200mg online Du läser rätt. Det är inte en vila. Idag viagra 100mg pris I ett kontrollerat test 80 av en grupp män som hade viagra online billigt Naturliga Acai är det senaste barnet i blocket. Även om köpa viagra usa Den snabbt växande intressen för olika generiska läkemedel h AS ledde köpa viagra billigt Början av växtbaserade läkemedel h som uppnådda nivåer som var stora. Idag kan du hitta växtbaserade läkemedel köpa viagra snabbt Ställ konsekvent mål för dig själv om du har för avsikt att minska vikten. Du viagra online buy TCM har blivit mer utbredd än någonsin viagra 75 mg

Kommentera