Om oss

ROSENGRENSKA STIFTELSEN är ett frivillignätverk av vårdpersonal i Göteborg som erbjuder vård för papperslösa sedan 1998. Vi arbetar för att papperslösa skall få tillgång till vård på lika villkor som för övriga invånare, i enlighet med Sveriges människorättsliga åtaganden och yrkesetiska principer inom vården. Sedan 1 juli 2013 har papperslösa laglig rätt till viss subventionerad vård i Sverige, men i praktiken kvarstår betydande hinder. Vi erbjuder hjälp och stöd till papperslösa som möter svårigheter i kontakt med sjukvården. Några gånger per år inbjuder vi till föreläsningar. Vi samarbetar med många andra ideella organisationer, kyrkor, sjukvård m fl. Rosengrenska startades 1998 med tre mål för verksamheten:

AVSKAFFA OSS SJÄLVA Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

SPRIDA KUNSKAP Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

ERBJUDA VÅRD När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården.