Julklappstips!

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen 

Trettiofem röster om Covid19 och kulturen  handlar om pandemin, dess följder och den oro den sprider, om vardagen under de restriktioner den påtvingar oss och, slutligen, om konstens förmåga att både dokumentera och lindra mänskligt lidande. I boken berättas om hur musik, bildkonst och litteratur genom historien tillkommit under svåra kriser och förmått överskrida till synes hopplösa situationer. I boken medverkar författare och kritiker, poeter och dramatiker, läkare och psykologer, akademiker och kulturutövare. I 35 personliga betraktelser uttrycks oro och rädsla – men också hopp – under några dramatiska vårmånader 2020.

 Boken innehåller texter av bland annat Henry Asher, Pernilla Glaser och Astrid von Rosen.

Ett eventuellt ekonomiskt överskott av försäljningen av boken kommer gå till Rosengrenska stiftelsen.  https://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=5585