Läs senaste nyhetsbrevet!

Missa inte höstens heldag söndagen den 26 november. Vi har denna gång särskilt fokus på de mänskliga rättigheterna och gästas av bland andra Thomas Hammarberg. Medverkar gör även två av de tiotusentals ensamkommande ungdomarna från Afghanistan, Abdul Sattar Gholami och Ali Zardadi, som skrivit om sina upplevelser. Skicka anmälan redan nu till heldag@rosengrenska.org

Hela nyhetsbrevet hittar du här:

http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2017/10/NB-okt-171.pdf

 

Henry Ascher slår larm om hälsorisker

I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Kommittén för mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen slår barnläkaren Henry Ascher, som också är medicinskt ansvarig i Rosengrenska stiftelsen, larm om de risker som åldersuppskrivna ensamkommande asylsökande nu utsätts för.

Läs hela texten här:

http://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2017/09/Skrivelse-åldersuppskrivna-till-VGR.pdf

Asylsökande får inte den vård de behöver

En ny rapport från Västra Götalandsregionen beskriver de asylsökandes vårdkonsumtion under åren 2011-2016. Där konstateras bland annat att asylsökande får mindre vård än övriga befolkningen – trots att en stor andel lider av psykisk ohälsa. En följd av att det faktiska vårdbehovet inte tillgodoses är att risken ökar för ett större och mer kostsamt framtida behov av sjukvård.

http://analys.vgregion.se/2017/fordjupningsapporter-och-benchmarking/fordjupningsrapporter-fran-data-och-analys/