Online-seminarium 23/2

ONLINE-SEMINARIUM 

TISDAG 23/2

Om rätten till bostad och papperslösas boendesituation. 

Matti Wirehag diskuterar sin pågående avhandling, Managing the homeless – the organization of housing services for the homeless in Sweden. Avhandlingen tar avstamp i frågor kring vem som har rätt till boendeinsatser via socialtjänsten och hur arbetet med boendeinsatser för bostadslösa är organiserat runt om i svenska kommuner. 

Diskussionen kommer även att fördjupa sig i frågan om papperslösas boendesituation, och deras rätt till insatser via socialtjänsten.

Matti Wirehag är doktorand på Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet.  

23 februari

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/68993341063