Nyhetsbrev Mars 2021

I Nyhetsbrevet får vi bland annat ta del av en summeringen av online-seminariet om rätten till bostad och papperslösas boendesituation samt några tips om var du kan hitta information om covid-19 på flera språk. Vi informerar också om hur Rosengrenska anpassat sin mottagning till följd av den rådande pandemin och relaterade restriktioner.

I Nyhetsbrevet berättar vi också om kommande seminarium, 23/3, där en verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården kommer samtala om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin. Klicka på länken för att komma till nyhetsbrevet!

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/03/NB-mars-2021-1.pdf