ONLINE-SEMINARIUM 23/3

Om arbetet för personer i utsatthet under pågående pandemi – samtal mellan primärvård och tandvård

En verksamhetschef från en vårdcentral och en klinikchef från Folktandvården samtalar om sina erfarenheter som vårdgivare under den pågående pandemin.

Samtalet kretsar kring likheter och olikheter i de respektive verksamheternas erfarenheter, hur arbetet med utsatta grupper förändrats i och med pandemin, hinder och framgångsfaktorer i arbetet med personer i utsatthet & papperslöshet och mycket mer.  

23 mars 

19.00 – 20.00

Klicka här för att delta i seminariet på Zoom

https://gu-se.zoom.us/j/64804782784?pwd=MU1WbkFZSU1wYzdmeFV2M2pGZ1IzUT09