Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse  2020

Allmänt om stiftelsen

Stiftelsen är ideell och verkar för att ge papperslösa tillgång till offentligt finansierad vård på lika villkor som för övriga invånare i enlighet med medicinsk-etiska principer, samt sprider information och skapar debatt kring allas rätt till lika vård.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.


Främjande av ändamålet

Rosengrenska stiftelsen är ett frivilligt nätverk av vårdpersonal i Göteborg, som arbetar för vård på lika villkor för personer som befinner sig i en papperslös situation. Rosengrenska bildades 1998, efter att det uppmärksammats att flyktingar som fått avvisningsbesked och levde under jorden i Sverige, inte hade självklar och lika rätt till vård. Rosengrenska har sedan starten tre mål för verksamheten:

1.     Att avskaffa oss själva Sjukvård borde inte behöva lita till ideella krafter.

2.     Att sprida kunskap Om papperslösas situation, hälsa och tillgång till vård.

3.     Att erbjuda vård När papperslösa inte får tillgång till eller vågar söka den vanliga vården. 

Rosengrenskas verksamhetsmål ligger i linje med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, yrkesetik inom vården, Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Klicka på länken för att komma till Rosengrenskas verksamhetsberättelse för 2020.

https://www.rosengrenska.org/wp-content/uploads/2021/05/Verksamhetsberattelse-2020.pdf